گزارش فعاليتهاي کارشناسي امور شاهد و ايثارگران ناحيه 3

سال تحصيلي 89-88(سال گذشته تحصیلی)

 

1-  برگزاري ماهيانه جلسات طرح پراکنده شاهد در اداره

2-  برگزاري جلسه اختصاصي طرح پراکنده شاهد ناحيه با مشاورين طرح پراکنده نواحي ديگر

3- برگزاري سه جلسه آموزش خانواده براي مادران دانش آموزان طرح پراکنده شاهد باحضور اساتيد آقاي عباسي نيا و آقاي سليمانيان

4- برگزاري نشستهاي دانش آموزي طرح پراکنده شاهد در دبيرستان شهيد فهميده و مدرسه شهيده قضايي و مدارس شاهد

5- برگزاري مسابقه فرهنگي واقعه عاشورا براي دانش آموزان مشمول طرح در رشته هاي ، نقاشي ، متن ادبي ، مقاله و عکس

6- بازديد از مدارس تحت پوشش و طرح پراکنده به همراهي معلمين راهنما و مسؤلين و کارشناس آموزشي بنياد

7-  تهيه کتب کمک آموزشي براي دانش آموزان مقطع متوسطه

8-  برنامه ريزي و اجراي کلاسهاي تقويتي و جبراني براي نيم سال اول و دوم

9-   جلسه شوراي مشاوره شاهد که ماهيانه در مدارس شاهد و اداره برگزار شده است

10- اعزام دو مرحله اي جانبازان به مشهد مقدس که همگي از خدمتگزاران و دفترداران بودند

11- برگزاري تجليل و تکريم در هفته معلم از همکاران طرح پراکنده با حضور آقاي ارجمندي مسؤل بنياد شهيد منطقه 2 قم در خانه معلم

12- پيگيري چندين مورد از مشکلات فرزندان شاهد و ارسال گزارش به بنياد شهيد جهت پيگيري بيشتر

13- بعد از امتحان نوبت اول جلسه اي با مديران مدارس شاهد و طرح پراکنده جهت بررسي وضعيت تحصيلي دانش آموزان با حضور آقاي الهي معاون آموزش و فناوري انجام پذيرفت و تذکرات لازم در مورد کيفيت بخشي آموزش در تمام پايه ها پيگيري شود و کارهاي مدارس بايد از آنچه بوده است بهتر شود

14- صادر شدن 675 نسخه ديپلم افتخار براي خانواده شهدا و ايثارگران

15- اعلام آمادگي 72 مدرسه جهت برگزاري مراسم يادواره ي شهداء ، که از اين تعداد 31 مدرسه گزارش يادواره را ارسال نموده اند ، از سوي همکاران آموزشي بازديدهايي صورت گرفت و تعداد 90 نفر از مديران و مجريان اين مراسم جهت تشويق به اداره کل معرفي شدند

16-  تقدير از همکارانی که در طرح شاهد همکاری داشتند

17- باز ديد از خانواده های معظم  شهدا و ايثارگران ( 43 مورد)

18- پيگيري کارهاي دبيرخانه شوراي آموزش و پرورش و ارسال نامه به شوراي شهر براي نامگزاري آموزشگاهها به نام شهدا

19-جلسه طرح پراکنده شاهد و حضور مديران 3 مقطع که دانش آموزان طرح پراکنده دارند (96 مدرسه ) با حضور مسئوليني از اداره کل و ناحيه در مورخه 6/8/88 

20-  بازديد از مدارس شاهد با حضور مسؤل حسابداري و امور مالي جهت رسيدگي به امور مالي مدارس شاهد به مدت 3 روز در تاريخهاي  18  و  19  و  20/7/88

21- جلسه مديران مدارس 4 ناحيه با حضور مسؤلين از اداره کل و ناحيه در مورخه 1/9/88  در دبستان شاهد گلدوست

22-  تجليل از دانش آموزاني که در پژوهش و تحقيق امتياز کسب کرده بودند در دو مرحله در کانون حضرت مريم با حضور مسؤلين از اداره کل و ناحيه در تاريخهاي 17/9  و  22/9 

23-شرکت دانش آموزان ابتدايي پايه سوم در جشن تکليف در مجتمع امام خميني(ره) در تاريخ 23/ 9  و پايه سوم راهنمايي شاهد نمازيخواه و طرح پراکنده شاهد

24-زنگ فجر انقلاب در دبيرستان شاهد حضرت علي اکبر که از طرف اداره برگزار شد در مورخه 12/11/88

25- شرکت فعال دانش آموزان طرح پراکنده شاهد در مسابقه مطالعه و تحقيق و راه يابي دو نفر از دانش آموزان متوسطه طرح پراکنده به مرحله کشوري که در طرح پراکنده 21 نفر ابتدايي ، 8 نفر راهنمايي و 6 نفر متوسطه به ناحيه معرفي شده و 5 نفر ابتدايي ، 3 نفر راهنمايي و 3 نفر متوسطه به استان راه يافتند که از 3 نفر متوسطه ، 2 نفر به کشوري راه يافتند و تشويق گرديدند

26- پيشنهاد گرديد که مدرسه شاهد دخترانه در ناحيه تاسيس گردد

27-همايش بزرگ در دهه فجر 88 وتجليل از 120 نفر عزيزان جانباز و آزاده باحضور مدير کل آموزش و پرورش 

28-برگزاري دو جلسه راهنمايي تحصيلي و هدايت شغلي در دبيرستان شاهد علي اکبر (ع )

و...

 

کارشناسی امور شاهد و ايثارگران آموزش و پرورش ناحیه3 قم

+ نوشته شده در جمعه بیست و سوم مهر ۱۳۸۹ساعت 8:26 توسط طرح پراکنده شاهد ناحیه ی 3قم |